سعید عملی

آبان ۳۰, ۱۳۹۷

کارگاه فیلمنامه نویسی ۳ ماهه در تهران

آبان ۸, ۱۳۹۷

مصاحبه جدید رابرت مک‌کی

  اصول جهانشمول داستانگویی مصاحبه با رابرت مک کی ترجمه ی محمد گذرآبادی نام رابرت مک کی مترادف با کلمه ی “داستان” است. او یکی از […]
آبان ۸, ۱۳۹۷

آیرونی در فیلمنامه

آیرونی در فیلمنامه ترجمه ی محمد گذرآبادی ایده‌ی اولیه سنگ بنای فیلمنامه است.اگر بایک ایده‌ی بزرگ شروع کنید فیلمنامه عملاً خودش را می نویسد.اگرایده ضعیف باشد […]
آبان ۴, ۱۳۹۷

مصاحبه با جان اگوست و روش نویسندگی او

مهر ۳۰, ۱۳۹۷

خطر در فیلمنامه

گفتگوی سحر عصر ازاد با محمدگذرآبادی درباره خطر و مخاطره در فیلمنامه و سینمای ایران محمد گذرآبادی پس ازسالها ترجمه کتاب هایی متعدد درعرصه سینما، تلویزیون،ادبیات،ارتباطات،روان […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۷

گفتگوی مهران کاشانی با محمد گذرآبادی در برنامه سفید

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

دیالوگ و ضد دیالوگ

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

وصایای رابرت مک کی به تازه کار ها

مهر ۲۲, ۱۳۹۷

فنون ارزیابی فیلمنامه