کارگاه‌های فیلمنامه‌نویسی

آبان ۳۰, ۱۳۹۷

کارگاه فیلمنامه نویسی ۳ ماهه در تهران

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

دیالوگ و ضد دیالوگ