فیلمنامه نویس اسکاری

آبان ۴, ۱۳۹۷

مصاحبه با جان اگوست و روش نویسندگی او